1. Atteikuma tiesības

1.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam e-veikalā iegādāto preci, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz [email protected] Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

1.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci.

1.3. Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

1.4. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pircējs preci ir sabojājis (nosmērēta, nobrūžāta vai kā citādi vizuāli sabojāta prece); 
  • pircējs preci ir lietojis. 

1.5. Pārdevējam ir tiesības izvērtēt atgrieztās preces stāvokli un lemt par pilnīgu vai daļēju naudas atmaksu. Savukārt, gadījumā, ja Pircējs nav nodrošinājis preces kvalitāti atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pārdevējam ir tiesības naudu neatgriezt, par to informējot rakstiski uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. 

2. Preču atgriešanas kārtība

2.1. Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

2.2. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

2.3. Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam naudu 14 kalendāro dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas brīža uz to pašu bankas kontu, no kura tika veikts norēķins, veicot pirkumu.

Pirkumu grozs