LIETOŠANAS NOTEIKUMI

PADOMNIEKS interneta veikalā (www.padomnieks.com) piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. 
Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekritis PADOMNIEKS lietošanas noteikumiem.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Pārdevēja piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Pārdevēja e-veikalā.

2. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Pārdevējs ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR PRECES PASŪTĪŠANU

Iepirkties Pārdevēja e-veikalā Pircējs var arī bez reģistrēšanās, kas neitekmē Līgumas izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu "Ielikt grozā"

2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka lapas labās puses sāna, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz lauka lapas labās puses sāna, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;

3. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju pasūtījuma noformēšanai. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāapstiprina pirkums, nospiežot pogu "Pirkt", pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts "Paldies! Jūsu pasūtījums ir saņemts."

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Pārdevējs sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. PASŪTĪJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI 

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:

  • veicot pārskaitījumu;
  • izmantojot Swedbankas internetbanku;
  • skaidrā naudā Preces saņemšanas brīdī.

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā.

5. PIEGĀDES NOTEIKUMI

Pircējs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi vai izvēlēto pakomāta Omniva staciju.

Preces iespējams saņemt:

  • Rīgas centrā, iepriekš vienojoties par laikiem. Preču saņemšana pie Pārdevēja ir bez maksas.
  • par piegādes veidu izvēloties Omniva pakomātu, Prece Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi. Par Preces nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atgriešanas kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ Pārdevējam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.
  • ar AS “Latvijas pasts” reģ.nr. 40003052790 starpniecību, atbilstoši AS “Latvijas pasts” noteiktiem piegādes termiņiem un e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem.

Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN). Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara/izmēra/iepakojuma.

6. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbisltoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Pārdevējs informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

Pirkumu grozs